De Huiskamer: een unieke, veilige plek in Eindhoven

Als je vluchteling bent en (nog) geen recht hebt op een verblijfsvergunning, leef je in een isolement. Je mag niet naar school en je mag niet werken. Je bent verstoken van allerlei maatschappelijke voorzieningen. Je bent veroordeeld tot niets doen. Je leven staat stil.

Vaak verslechtert de situatie van vluchtelingen hierdoor, vooral op psychisch gebied. Bovendien blijft hun potentieel onbenut, voor henzelf, maar ook voor de samenleving.

Met de Huiskamer willen we deze mensen een veilige plek bieden. Een unieke plek in Eindhoven, waar ze tot rust kunnen komen en ondersteund worden om het roer weer in eigen handen te nemen. Zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen, zinvol bezig kunnen zijn en zich actief kunnen bezinnen op hun eigen toekomst. Zelfredzaamheid is daarbij steeds het leidend principe.

Mensen die zich ontwikkelen en weer invloed krijgen op hun eigen toekomst, hebben minder last van trauma’s en psychische klachten. Zij kunnen weer vooruit kijken en, bijvoorbeeld als vrijwilliger of stagiair, een bijdrage leveren aan de Eindhovense samenleving.

 

Overdag geopend

De Huiskamer is gevestigd aan de Lichtstraat 376 in Eindhoven. De Huiskamer is overdag geopend, ma tm vr 08.00 tot 18.00 en za van 10.00 tot 17.00. De Huiskamer heeft geen nachtopvang. Daarvoor verwijzen wij door naar de nachtopvang ‘het Eindje’ van het Leger des Heils.

Gemiddeld bezoeken momenteel ongeveer 70 vluchtelingen per week de Huiskamer. We verwachten dat dit aantal gestaag verder zal groeien.

 

 

Activiteiten in de Huiskamer

In de Huiskamer vinden diverse activiteiten plaats. In de eerste plaats voor vluchtelingen. Maar ook voor de omwonenden, onze sponsors, vrijwilligers en overige geïnteresseerden organiseren we regelmatig een activiteit.

 

Activiteiten voor vluchtelingen:  in 4 stappen van ‘overleven’ naar ‘leven’

Om een vluchteling goed te kunnen begeleiden, hebben we een procedure ontwikkeld die bestaat uit 4 stappen. Bij elke stap horen specifieke activiteiten.

 

1. De intake: wie ben je en wat is je achtergrond?

Bij de intake willen we weten wie de ongedocumenteerde is. Heeft hij of zij bijvoorbeeld een asielaanvraag ingediend en wat is dan de uitkomst? Ook proberen onze vrijwilligers te achterhalen of de vluchteling last heeft van trauma’s. Daartoe zijn zij getraind door de GGZ. Indien nodig, wordt de vluchteling verwezen naar Vluchtelingen in de Knel om staande medische verzorging op te starten. Dit is belangrijk want onverwerkte trauma’s staan persoonlijke ontwikkeling in de weg.

 

2. Werken aan de eerste bestaanszekerheden

Het leren van de Nederlandse taal is de eerste stap om vluchtelingen in staat te stellen contacten in Nederland op te bouwen. Taallessen worden gegeven door 15 vrijwilligers. Gekozen is voor methodiek “Stap”. We worden gesponsord door ASML om leermateriaal te verwerven. Inmiddels zijn 70 boekpakketten uitgedeeld aan deelnemende vluchtelingen.
Daarnaast worden in de Huiskamer lunches gemaakt door vluchtelingen voor vluchtelingen. Het samen aan tafel zitten opent gesprek, bevordert het je thuis voelen en leren van elkaar.
Creatieve lessen worden aangeboden om een eerste gevoel van zinvolheid door bezigheid te ontwikkelen. Deze Creatieve lessen worden ook door GGZ ingezet als onderdeel van een therapeutisch plan bij traumaverwerking. 

 

3.Opleiden tot een vakdiploma, verhogen zelfredzaamheid

Bij de derde stap staan de talenten, behoeften en mogelijkheden van de vluchteling centraal. Wat heeft de vluchteling in het land van herkomst gedaan? Wat kan en wil hij? Samen inventariseren we dat en zoeken we naar opleidingen of cursussen die daar bij passen.

We onderkennen twee leerdoelstellingen:

 a. Het leren van een vak of ambacht.

Belangrijk is dat de opleiding kwalificeert voor werk in Nederland, maar ook relevant is voor het land waar de vluchteling eventueel naar terugkeert.  Daarvoor maken we gebruik van de vakcursussen van het Ambachtshuis. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het bewerken van hout, leer, glas, textiel of metaal; stofferen, houtbewerken, meubels maken, maatkleding maken, brandschilderen, fietsen maken, loodgieten en lassen. Het Ambachtshuis is een gecertificeerd opleidingsinstituut.

 b.Verhogen zelfredzaamheid

Denk hierbij aan cursussen en trainingen zoals alfabetisering, EHBO, seksuele voorlichting, persoonlijke hygiëne en computerlessen. Doel hiervan is om de zelfredzaamheid in de Nederlandse samenleving te vergroten.

 

4. Zoeken naar een zinvolle dagbesteding

Het hebben van bezigheden is een voorwaarde voor zelfstandigheid en ontplooiing van talenten voor een vluchteling. Het voorkomt isolatie met bijbehorende negatieve effecten. Samen met andere stichtingen zoeken we naar bezigheden die aansluiten bij de ervaringen opgedaan tijdens stap 3.
Voorbeeld: een van de vluchtelingen heeft geleerd te naaien met de machine. Hij bleek bovendien een artistieke inslag te hebben. En blijkt in staat te zijn mooie kleding te ontwerpen onder leiding van onze beide leraren ‘creatief kledingontwerp’. Hij is nu bezig met het ontwerpen van kleding om ten toon te stellen als een bijzonder design in de komende Dutch Design Week, die ook in het Jongerenhuis wordt gehouden in oktober 2018.
Andere voorbeelden van ontwerpen voor de DDW door vluchtelingen zijn: fotografie, bijzonder model fiets, story telling, lunch – wereldburger, bloemschikken met verhaal..

 

 

 

Activiteiten voor omwonenden, sponsors,  vrijwilligers en overige geïnteresseerden

Ook voor de omwonenden van de Huiskamer, onze sponsors, vrijwilligers en andere geïnteresseerden worden met regelmaat activiteiten georganiseerd waar zij aan kunnen deelnemen. Voorbeelden daarvan zijn de melting pot diners, de dagelijkse, gezamenlijke lunch, de schildersclub en de cultuuravonden. De organisatie van deze activiteiten is in handen van vrijwilligers en maatschappelijke organisatie als ‘Samen voor Eindhoven’.

Nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom bij een van onze activiteiten. Check de agenda voor de activiteiten of neem contact op met een van onze medewerkers. U kunt ook gewoon een keer binnenlopen voor een kop koffie.

 

 

 

Jongerenhuis Eindhoven april 2018 43

 

Wie maken de Huiskamer mogelijk?

Alle activiteiten in de Huiskamer zijn gratis voor vluchtelingen en worden georganiseerd door vrijwilligers en betaald met hulp van onze sponsors.Ook werken we nauw samen met diverse maatschappelijke organisaties in Eindhoven. Daarnaast worden we ondersteund door twee medewerkers: Marcel Berends en Claudia Klotz. Zij zijn coördinator van het geheel..

 

Sluitstuk in de keten

De Huiskamer werd op 1 sept 2016 geopend, met steun van het Woonbedrijf, partner in dit project. De Huiskamer werd opgericht omdat er in Eindhoven voor ongedocumenteerde vluchtelingen geen mogelijkheden tot dagbesteding zijn. Met de oprichting van de Huiskamer wordt de keten als het ware gesloten: van de Stichting Vluchtelingen in de Knel, waar ongedocumenteerden terecht kunnen voor de bed-bad-brood-regeling, medische begeleiding en soms een hernieuwde asielaanvraag, tot aan de nachtopvang ‘het Eindje’, bij het Leger des Heils.