De Huiskamer en de buurt

De Huiskamer ontvangt niet alleen dagelijks vluchtelingen voor een maaltijd, activiteit of ontmoeting met elkaar, maar ook steeds meer buurtgenoten weten de weg naar De Huiskamer te vinden.

We organiseren regelmatig activiteiten voor en met de buurt, zoals teken- en schilderles, naailes, fotografieles, samen eten en gewoon gezellig een praatje maken. Buurtbewoners nemen deel aan de activiteiten, zoals samen sporten, naaien in het atelier of ze eten gezellig mee als er samen gekookt wordt. De Huiskamer vindt het belangrijk om middenin de samenleving te staan en ziet hier ook een maatschappelijke rol voor zichzelf.

Voor komend jaar is er daarom ook een nieuw activiteitenplan samengesteld voor de vluchtelingen van de Huiskamer maar ook voor en met onze buurtbewoners. Met dit nieuw aanbod stimuleren en faciliteren we de talenten van onze diverse doelgroep en daarmee hopen we nog meer buurtbewoners te bereiken. Om zo ontmoeting en verbinding te stimuleren. En om een laagdrempelige ontmoetingsplek te zijn voor zowel vluchtelingen als onze buren, zodat we samen een community vormen waarin we oog voor elkaar hebben.

Wij bouwen geen muren, maar dekken (lange) tafels om zo meer van elkaar te weten te komen en van betekenis te zijn voor elkaar. Zo hebben we ook buurtbewoners die vrijwilliger zijn bij ons, geven vluchtelingen sportles aan de buren en eten we regelmatig samen. Wil je meer weten over het activiteitenaanbod waar jij als buurtbewoner aan mee kan doen? Loop dan even binnen voor meer informatie. De koffie staat klaar!