Onze Missie

Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan. Ieder mens moet ook de kans krijgen om iets van zijn leven te maken. Om van betekenis te zijn, zichzelf te ontwikkelen, op welke manier dan ook. Ook als je vluchteling bent en (nog) niet over de juiste papieren beschikt.

Missie

Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan. Ook als je vluchteling bent en ook als je niet als zodanig formeel erkend wordt. Ieder mens heeft bovendien de intrinsieke drang om zichzelf te ontwikkelen en zo de regie te hebben over zijn eigen leven en van betekenis te zijn voor anderen. Die overtuigingen vormen de basis van ons handelen. In dat kader voert de Stichting Huiskamer voor Vluchtelingen Eindhoven twee activiteiten uit, namelijk:

  • De exploitatie van Huiskamer Eindhoven, een locatie waar vluchtelingen overdag tot rust kunnen komen en ondersteund worden om zelf weer het roer in handen te nemen.
  • Het beheer van twee jongerenhuizen waarin 6 jongvolwassen vluchtelingen samenleven met 7 studenten, die het leuk vinden om met andere culturen samen te wonen. Door op deze wijze samen te wonen leren de vluchtelingen sneller de Nederlandse taal en gewoonten. Ook geeft een eigen plek (kamer) de vluchtelingen rust en kunnen ze zich meer richten op hun toekomst.

Doelen

We geven vluchtelingen instrumenten in handen waarmee ze zich staande kunnen houden in de Eindhovense samenleving en zich kunnen oriënteren op hun toekomst. Dat doen we door hen een plek te geven waar ze tot rust kunnen komen en door een aanbod van scholing en activiteiten. We bieden cursussen gericht op het leren van Nederlands, een vak of een ambacht en cursussen gericht op persoonlijke ontwikkeling. Met dit scholingsaanbod willen we de kansen voor de toekomst van vluchtelingen vergroten en hen het gevoel geven dat ze meetellen in de maatschappij.